28 July 2012

Isu: Sugar Glider dikenakan lesen oleh Jabatan Perhilitan

MMM
Hello readers, maddy disini.. Dalam blog entri ni saya akan membincangkan tentang topik hangat yang melanda pemilik-pemilik sugar glider di Malaysia.
Sepertimana yang anda tahu, sugar glider sudah  menjadi trend di negara kita sejak tahun 2008 lagi. Dan baru sahaja beberapa bulan lepas iaitu pada 20 April 2012, spesies sugar glider telah dimasukkan di dalam AKTA PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR 2010 oleh  Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia.

Hijau : Melambangkan alam semulajadi yang merupakan habitat kepada spesies hidupan liar
Burung Enggang dan Gajah : Melambangkan spesies hidupan liar yang terdapat di Semenanjung Malaysia
PERHILITAN : Nama singkatan untuk Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia.

Ha, ni gambar jadual yang menunjukkan sugar glider dah masuk dalam dalam Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716] di bawah Jadual Satu, Hidupan Liar yang Dilindungi. 
*(Mana-mana spesies yang terletak dalam Jadual Satu ini memerlukan lesen untuk menyimpannya)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa yang anda, sebagai pemilik sugar gliders patut tahu:

1.Dengan pengiktirafan spesies sugar glider di dalam Jadual ini, sebarang pemilikan sugar glider perlu mempunyai lesen memelihara daripada Jabatan PERHILITAN.

2. Untuk memperolehi/membeli sugar glider, kita perlu memperolehinya daripada sumber yang sah iaitu kedai haiwan peliharaan/ petshop yang mempunyai lesen niaga daripada Jabatan PERHILITAN. 

3. Untuk mendaftar lesen, kita perlu membawa bersama resit pembelian sugar glider tersebut bagi mendapatkan lesen memelihara di pejabat PERHILITAN yang berhampiran. Ini adalah link borang untuk pendaftaran lesen. Klik sini untuk borang.


Namun begitu, sugar glider ni masih berada dalam tempoh percubaan atau ‘Grace Period’ dimana pemilik sugar glider belum lagi perlu mendaftar lesen tetapi perlu mengisytiharkannya atau ‘Declare’ sugar glider mereka di pejabat PERHILITAN yang terdekat. Borang declaration ada disini.

Seterusnya, jika Grace Period ini diumumkan berakhir, lesen akan dikeluarkan. Jadi bila ni berlaku, sila pastikan anda telah mendapatkan sugar glider dari kedai yang mempunyai lesen permit menjual dan dapatkan resit pembelian. Kemudian pergi ke jabatan PERHILITAN bersama borang yang telah diisi dan resit pembelian.

Jumlah harga yang perlu dibayar  • Soalan yang lazim (FAQ) ditanya oleh pemilik sugar glider;
1. Kalau resit pembelian sugar glider hilang bagaimana?
Kalau resit hilang, pemilik dinasihatkan untuk memaklumkan sahaja kepada Jabatan berkenaan kedai atau home breeder (alamat, no .tel) bagi membolehkan pihak Jabatan membuat tindakan susulan bagi perolehan hidupan liar tersebut.

2. Adakah seseorang yang memelihara sepasang haiwan (jantan dan betina yang tidak dimandulkan) ditakrifkan sebagai seorang pengendali pembiakbakaan apabila haiwan peliharaannya membiak dan seterusnya anak haiwan tersebut dijual?
Tiada jawapan lagi

3. Apakah dibawah peraturan ini pemelihara haiwan (yang disimpan berpasangan jantan dan betina) perlu memandulkan haiwan pemeliharaannya agar tidak ditakrifkan sebagai pengendali pembiakbakaan komersial?
Tiada jawapan lagi

4. Saya menjual sugar glider secara komersial. Apa yang saya perlu tahu?
NOTA:“Pengendali pembiakbakaan” ertinya mana-mana orang yang menjalankan aktiviti pembiakbakaan hidupan liar secara komersial.“Akta” ertinya Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta716];  “baka induk” ertinya hidupan liar yang  diperoleh dari habitat asal untuk tujuan menghasilkan baka generasi pertama;  “baka generasi pertama” ertinya progeni kepada baka induk; “doktor veterinar” ertinya seseorang yang didaftarkan di bawah Akta Doktor Veterinar 1974 [Akta 147];

-Tiada seorang pun boleh mengadakan aktiviti pembiakbakaan dalam kurungan komersial melainkan jika dia memegang suatu permit yang dikeluarkan di bawah peruntukan akta.

-Aktiviti pembiakan dalam kurungan komersial hendaklah diadakan di kawasan dinyatakan dalam permit yang dikeluarkan di bawah peraturan ini. 

Bayaran Fi/’Fee’
-Fi yang kena dibayar bagi suatu permit yang dikeluarkan adalah dua ratus ringgit setahun dan hendaklah dibayar kepada pegawai pelesen melalui apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh pegawai pelesen. Sugar glider yang dilahirkan/dibiakkan pembela sugar glider perlu menambahkan rm300.

Tentang Permit/Lesen
-Permit yang diluluskan hendaklah sah selama apa-apa tempoh yang dinyatakan dalam permit itu. 

Kurungan Sugar Glider
-Mana-mana pengendali pembiakbakaan hendaklah memastikan hidupan liar — 
(a)  ditempatkan di dalam kurungan berdimensi yang bersesuaian, selesa dan dapat bergerak bebas;
(b)  ditempatkan dalam bilangan yang bersesuaian dan tidak bersesak-sesak

Rekod dan penandaan 
-Setiap pengendali pembiakbakaan hendaklah memastikan semua rekod yang berhubungan dengan — 
(a)  perolehan baka untuk tujuan pembiakbakaan; 
(b)  kelahiran, kematian dan pelupusan mana-mana hidupan liar; dan
(c)  penjagaan kesihatan semua hidupan liar yang berada dalam kawalannya, disenggara dan disimpan di premis yang lokasi aktiviti pembiakbakaan dalam kurungan komersial itu ditempatkan. 
(d) Setiap hidupan liar yang digunakan sebagai baka untuk tujuan pembiakbakaan hendaklah ditandakan menurut peruntukan. 

Kesihatan 
-Pengendali pembiakbakaan hendaklah memastikan hidupan liar yang digunakan dalam aktiviti pembiakan dalam kurungan komersial sentiasa berada dalam keadaan sihat di bawah pengawasan doktor veterinar. 
-Pengendali pembiakbakaan hendaklah melaporkan apa-apa kematian hidupan liar kepada pegawai pelesen dengan seberapa segera yang mungkin. 
-Suatu bedah siasat hendaklah dijalankan oleh doktor veterinar bagi mengenal pasti punca kematian hidupan liar itu. 
-Pengendali pembiakbakaan hendaklah melupuskan hidupan liar yang mati itu mengikut undang-undang yang berkuat kuasa berkaitan pelupusan hidupan liar. 

Penjualan baka 
-Pengendali pembiakbakaan tidak boleh menjual mana-mana baka induk atau baka generasi pertama. 
-Namun begitu, pengendali pembiakbakaan boleh menjual baka induk atau baka generasi pertama itu dengan kelulusan Ketua Pengarah 
jika: 
(a)  pengendali pembiakbakaan itu ingin menamatkan aktiviti 
pembiakbakaan dalam kurungan komersial; 
(b)  baka induk atau baka generasi pertama yang tidak produktif; atau 
(c)  baka induk atau baka generasi pertama perlu diganti. 
  
Penalti 
-Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.


Masalah dan cadangan berkenaan isu lesen Sugar Glider

Masalah untuk penjual/penternak sugar glider secara komersial: 

1. Jika anda mempunyai 50 ekor sugar glider, anda perlu bayar RM500 untuk lesen sugar 
glider dan pembiakan pula RM300 manakala penjualan RM300 lagi. Jadi, satu tahun 
saya kena bayar RM1100. 

2. Homebreeders tambah kos.

Masalah untuk pembela sugar glider secara domestik:
1. Kos Lesen RM10 boleh membebankan jika memelihara Sugar glider dengan jumlah yang banyak. 

2. Kalau beli dari homebreeders takda resit.. 

Cadangan untuk penjual/penternak sugar glider secara komersial: 
Oleh sebab takrifan “Pengendali pembiakbakaan” terlalu umum dan longgar maknanya, ia dicadangkan untuk dikhaskan kepada individu atau syarikat yang mempunyai lebih dari 10 pasang haiwan induk dan anakanak haiwan tersebut hanya untuk dijual setelah ia mencapai umur yang sesuai untuk dipisahkan dari induknya. 

Cadangan untuk pembela sugar glider secara domestik:
Aktiviti pembiakan oleh penggemar (hobbyist) yang tidak melebihi jumlah induk seperti yang dinyatakan di atas tidak tertakluk kepada peraturan ini. Selain dari itu, penggemar tidak membiakkan baka induk seperti yang ditakrifkan dalam peraturan ini tetapi baka “captive bred”. 
Sekiranya penggemar haiwan ingin menjual haiwan didalam simpanannya (oleh kerana terlalu banyak), beliau dikehendaki mengisytiharkan hasrat beliau untuk menjual dan setiap haiwan yang dijual dikenakan bayaran levi yang dicadangkan tidak melebihi RM50.00 seekor. Dengan ini haiwan yang dijual akan dibenarkan untuk dikeluarkan lesen kepada pembeli baru. Ini bermakna penggemar tersebut tidak perlu membayar fi sebanyak RM200 tetapi perlu membayar fi minima (iaitu tidak melebihi RM50.00 setiap ekor) semasa ingin menjual haiwan tersebut. 


Maklumbalas dan Pandangan awam mengenai akta ini telah tamat


Baiklah readers, itu sahaja kali ini dan di bawah ini adalah salinan Akta dan borang mendaftar..
Peraturan Hidupan Liar Pembiakbakaan Dalam Kurungan Komersial
Borang Lesen Sugar Glider

Perintah Pemuliharaan Hidupan Liar (Pindaan Jadual) 2012

Untuk maklumat lanjut;


Emel
  • Emelkan pertanyaan, cadangan, komen atau masalah teknikal semasa melayari laman portal PERHILITAN kepada webmaster@wildlife.gov.my
  • Emelkan pertanyaan, aduan dan cadangan di bahagian Maklumbalas
  • Kami akan memberi maklumbalas kepada anda dengan kadar segera.
 Telefon
  • Hubungi talian +603 9086 6800/ Fax : +603 9075 2873  antara jam 7.30 pagi hingga 5.30 petang (Isnin - Jumaat), kecuali cuti umum.
  • PERHILITAN Careline 1-300-80-1010 antara 8.00 pagi hingga 12.30 t/malam (Isnin - Ahad) termasuk cuti umum.
 Facebook 
  • Menjadi ahli kepada laman sosial facebook kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini PERHILITAN
Alamat
  • Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
          Semenanjung Malaysia
          KM.10 Jalan Cheras
          56100 Kuala Lumpur


Saya pasti ramai diantara kamu mempunyai pendapat atau bantahan atau juga sokongan terhadap pengenalan lesen terhadap sugar glider. Silalah komen, like atau share entri ini di bawah entri ini. 

Have you checked out our Facebook Suggies for Newbies page? Ask questions and receive faster replies there!

xoxo,
Maddy

Post a Comment